โปรเเกรมทัวร์
ทัวร์ลาวใต้
ทัวร์ซำเหนือ
ทัวร์เชียงขวาง
รหัสLB110 หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ เดินทางโดยรถบัส
ระยะเวลา 6 วันราคาท่านละ 7,500 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
รหัสLB111 ทัวร์หลวงพระบาง ยิงยาว 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถบัส
ระยะเวลา 5 วัน
ราคาท่านละ 6,500 บาท สำหรับผู้มีเวลาน้อย
รับได้ 35 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
รหัสLB112 ทัวร์เวียงจันทน์ วัดสรพงษ์ ชาตรี เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย
ตลาดเช้า วัดศรีเมือง หอพระแก้ว หอคำ 2 วัน 1 คืน
เดินทางโดยรถตู้ เริ่มจากกทม.
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคากรุ๊ปเหมากรุ๊ปเหมาสามารถระบุวันเดินทางได้
ราคา 3,900 บาท
LB113 ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว วังเวียง ถ้ำจัง ล่องเรือชมเขื่อนน้ำงึม 2 วัน 1 คืน เริ่มจากกทม.
ดินทางโดยรถบัส
รับได้ 10 ท่าน
ราคากรุ๊ปเหมากรุ๊ปเหมาสามารถระบุวันเดินทางได้
ราคา 4,500 บาท เริ่มต้นที่ 35 ท่าน
รหัสLB114 ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว วังเวียง ถ้ำจัง เขื่อนน้ำงึม 3 วัน 2 คืน เริ่มจากกกทม.
เดินทางโดยรถบัส
ระยะเวลา 4 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคากรุ๊ปเหมากรุ๊ปเหมาสามารถระบุวันเดินทางได้
ราคา 5,500 บาท เริ่มต้นที่ 35 ท่าน

 

 

 

รหัส LB210 ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ โดยรถตู้
ระยะเวลา 6 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคากรุ๊ปเหมา
10 ท่าน 7,900 บาท , 9 ท่าน 8,200 บาท ,8 ท่าน 8,500 บาท
รับกรุ๊ปจอยออกเดินทางทุกอาทิตย์ ราคา 8,500 บาท/ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
รหัส LB211 กทม หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ ใช้รถตู้ไทยเข้าลาวถึงหลวงพระบาง
ระยะเวลา 5 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคากรุ๊ปเหมา
รหัสLB212 ทัวร์วังเวียง ถ้ำจัง ล่องน้ำชอง ล่องเรือยาง เขื่อนน้ำงึม 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยรถตู้ เริ่มจากกทม.
ระยะเวลา 5 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคากรุ๊ปเหมากรุ๊ปเหมาสามารถระบุวันเดินทางได้
ราคา 6,900 บาท เริ่มต้นที่ 10 ท่าน
รหัสLB213 ทัวร์เวียงจันทน์ วัดสรพงษ์ ชาตรี เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย ตลาดเช้า วัดศรีเมือง หอพระแก้ว หอคำ 2 วัน 1 คืน
เดินทางโดยรถตู้ เริ่มจากกทม.
ระยะเวลา 2 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคากรุ๊ปเหมากรุ๊ปเหมาสามารถระบุวันเดินทางได้
ราคา 4,500 บาท เริ่มต้นที่ 10 ท่าน
รหัสLB214 ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ วัดสรพงษ์ ชาตรี เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย ตลาดเช้า วัดศรีเมือง หอพระแก้ว หอคำ 2 วัน 1 คืน
เดินทางโดยรถตู้ เริ่มจากกทม.
ระยะเวลา 3 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคากรุ๊ปเหมากรุ๊ปเหมาสามารถระบุวันเดินทางได้
ราคา 4,900 บาท เริ่มต้นที่ 10 ท่าน
รหัสLB215 ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว วังเวียง ถ้ำจัง เขื่อนน้ำงึม 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยรถตู้ เริ่มจากกทม.
ระยะเวลา 4 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคากรุ๊ปเหมากรุ๊ปเหมาสามารถระบุวันเดินทางได้
ราคา 6,500 บาท เริ่มต้นที่ 10 ท่าน
รหัสLB216 ทัวร์เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย 2 วัน 1 คืน เดินทางโดยรถตู้ เริ่มจากกทม. (เดินทางกลางคืน)สุดคุ้มโปรแกรมใหม่ NEW!!
ระยะเวลา 3 วัน
รับได้ 10 ท่าน
ราคากรุ๊ปเหมากรุ๊ปเหมาสามารถระบุวันเดินทางได้
ราคา 4,900 บาท เริ่มต้นที่ 10 ท่าน

 

รหัส LB1 เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเวียงจันทน์
ขากลับ : สนามบินหลวงพระบาง-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ lao airlines
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 16,900 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
รหัส LB2 หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน 3คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินหลวงพระบาง
ขากลับ : สนามบินเวียงจันทน์-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ Lao Airlines
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 17,900 บาท
รับได้ 20 ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
รหัส LB3 เจาะลึกหลวงพระบาง เริ่มจากเชียงใหม่ 3วัน 2คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินเชียงใหม่-สนามบินหลวงพระบาง
ขากลับ : สนามบินหลวงพระบาง-สนามบินเชียงใหม่
สายการบินที่ใช้ lao airlines
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน
ราคา 14,400 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
รหัส LB4 เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเวียงจันทน์
ขากลับ : สนามบินหลวงพระบาง-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ Bangkok Airways
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 22,400 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

รหัส LB5 หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง 4วัน 3 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินหลวงพระบาง
ขากลับ : สนามบินเวียงจันทน์-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน Bangkok Airways
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 22,400 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
.
รหัส LB6 กรุงเทพ-อุดร-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินดอนเมือง-สนามบินอุดร
ขากลับ : สนามบินอุดร-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้Nok Air
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 10,900 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
รหัส LB7 เชียงใหม่-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินเชียงใหม่-สนามบินหลวงพระบาง
ขากลับ: สนามบินเวียงจันทน์-สนามบินเชียงใหม่
สายการบินที่ใช้ lao airlines
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน4 วัน 3 คืน
ราคา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 089-0404783
รับได้ 35 ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
รหัส LB8 อุดร-หลวงพระบาง 3วัน 2คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินอุดร-สนามบินหลวงพระบาง
ขากลับ: สนามบินหลวงพระบาง-สนามบินอุดร
สายการบินที่ใช้ lao airlines
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 089-0404783
รับได้ 35 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
รหัสLB9โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง เจาะลึกหลวงพระบาง เริ่มจากกทม. 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินหลวงพระบาง
ขากลับ : สนามบินหลวงพระบาง-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ lao airlines
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 14,900 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
รหัส LB10ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินหลวงพระบาง
ขากลับ : สนามบินเวียงจันทน์-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ Bangkok Airways
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 17,400 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
รหัส LB11 ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินหลวงพระบาง
ขากลับ : สนามบินเวียงจันทน์-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ lao airline
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 15,900 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
รหัส LB12เวียงจันทร์ วังเวียง 2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเวียงจันทน์
ขากลับ : สนามบินเวียงจันทน์-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ lao airline
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 2 วัน 1 คืน
ราคา 12,900 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
รหัส LB13 เวียงจันทร์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเวียงจันทน์
ขากลับ : สนามบินเวียงจันทน์-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ lao airline
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 14,500 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
รหัส LB14 กรุงเทพ-อุดร-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินอุดร
ขากลับ : สนามบินอุดร-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ การบินไทย
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 13,500 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
รหัส LB15 กรุงเทพ-อุดร-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินดอนเมือง-สนามบินอุดร
ขากลับ : สนามบินอุดร-สนามบินดอนเมือง
สายการบินที่ใช้ แอร์เอเชีย
ระดับโรงแรม3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 10,900 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
รหัสLB16 โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง เจาะลึกหลวงพระบาง เริ่มจากกทม. 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินหลวงพระบาง
ขากลับ : สนามบินหลวงพระบาง-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ Bangkok Airway
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 23,900 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
รหัส LB17 ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง

ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินหลวงพระบาง
ขากลับ : สนามบินเวียงจันทน์-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ Bangkok Airway
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 22,000 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
รหัส LB18 เวียงจันทร์ วังเวียง 2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเวียงจันทน์
ขากลับ : สนามบินเวียงจันทน์-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ Bangkok Airway
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 2 วัน 1 คืน
ราคา 15,800 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
รหัส LB19 เวียงจันทร์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเวียงจันทน์
ขากลับ : สนามบินเวียงจันทน์-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ Bangkok Airway
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา16,300 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

 

รหัส LB1A เวียงจันทร์ ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง รับจากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งที่สนามบินหลวงพระบาง
สายการบินที่ใช้ lao airline
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 5,500 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา
รหัส LB2A ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง รับจากสนามบินหลวงพระบาง ส่งที่สนามบินเวียงจันทน์
สายการบินที่ใช้ lao airline
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 5,500 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
รหัส LB9A โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง เจาะลึกหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รับจากสนามบินหลวงพระบาง ส่งที่สนามบินหลวงพระบาง
สายการบินที่ใช้ lao airline
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 4,500 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
รหัส LB10A ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
รับจากสนามบินหลวงพระบาง ส่งที่สนามบินเวียงจันทน์
สายการบินที่ใช้ lao airline
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 5,500 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
รหัส LB11A ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
รับจากสนามบินหลวงพระบาง ส่งที่สนามบินเวียงจันทน์
สายการบินที่ใช้ lao airline
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 4,500 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
รหัส LB12A เวียงจันทร์ วังเวียง 2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รับจากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งที่สนามบินเวียงจันทน์
สายการบินที่ใช้lao airline
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา2,500 บาท
รับได้35 ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
รหัส LB13A เวียงจันทร์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รับจากสนามบินเวียงจันทน์ ส่งที่สนามบินเวียงจันทน์
สายการบินที่ใช้ lao airline
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน4 วัน 3 คืน
ราคา3,500 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
รหัส LB210A ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ 4 วัน 3 คืน(รถตู้)
การเดินทาง
เริ่มหน้าด่านหนองคาย สนามบินอุดร บขส สถานีรถไฟ
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 6,900 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
รหัส LB110A หนองคาย เวียงจันทน์ วังเวียง ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน(รถตู้)
การเดินทาง
เริ่มหน้าด่านหนองคาย สนามบินอุดร บขส สถานีรถไฟ
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 5,900 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
รหัส LB211A หนองคาย ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน(รถตู้)
การเดินทาง
เริ่มหน้าด่านหนองคาย สนามบินอุดร บขส สถานีรถไฟ
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 5,900 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
รหัส LB111A หนองคาย หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง3 วัน 2 คืน(รถบัส)
การเดินทาง
เริ่มหน้าด่านหนองคาย สนามบินอุดร บขส สถานีรถไฟ
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 4,900 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง

 

 

รหัส LB310A ล่องเรือไปหลวงพระบาง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เริ่มจากน่าน ด่านห้วยโก๋น
การเดินทาง ล่องเรือ เริ่มจากน่าน
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 3 วัน 2 คืน
ราคา 7,000 บาท
รับได้ 35 ท่าน
วันที่ออกเดินทาง
รหัส LB311 ล่องเรื่อไปหลวงพระบาง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน เริ่มจากเชียงของ เชียงราย
การเดินทาง ล่องเรือจากเชียงของ เชียงราย
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 6,500 บาท
รับได้ 40 ท่าน
วันที่เดินทาง(รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)

 

แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาพัทยา

 

แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาสามพราน (ใกล้ฟาร์มจระเข้สามพราน)

 

 

สำนักงาน สไมส์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด โทร 02-8139228,02-4290523,02-4290545
สาขา พัทยา 583/13 หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางระมุง จังหวัดชลบุรีโทร 038-221498,เเฟ็กซ์ 038-221498
สาขา สามพราน 98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทร 02-8139228 ,02-4290523,02-4290545,02-4290553,02-8058800 เเฟ็กซ์ 02,8139227,02-4290554
สาขา ช่องเม็ก เคาน์เตอร์ ติดกับด่านตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว บูทที่ 3/4 ด่านวังเต่า เมืองปากเซ ประเทศลาว โทร 089-0404783,เเฟ็กซ์ 009-856302801717